2018-01-14 Integracja mieszkańców i szkoły Taekwon-do Hwa-Rang z Drzonowa

Stowarzyszenie Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang” z Drzonowa na czele z trenerem Dawidem Świtoniem – III DAN, postanowiło zorganizować spotkanie dla rodziców, dzieci i młodzieży uczęszczających do sekcji w Drzonowie i Dźwirzynie. Z pomocą przyszła im Grupa Inicjatywna Pracowni Orange, która przygotowała program imprezy, dążący swoimi działaniami do jak najlepszego poznania się i integracji mieszkańców: Drzonowa, […]