2017-02-20 Informacja o zebraniu w dniu 10 marca 2017 r.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zgodnie z uchwałą z dnia 20 lutego 2017 r. Zarządu Stowarzyszenia Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang w sprawie zwołania Walnego Zebrania niniejszym przekazuje się do wiadomości wszystkich informację o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zwołanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali Multimedialnej w Zespole Szkół w Drzonowie.

W trakcie zebrania zostaną omówione i załatwione m.in. sprawy:

  1. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2016;

  2. ustalenia planów organizacyjnych i finansowych na rok 2017;

  3. zmian w składzie Komisji Rewizyjnej;

  4. sprawy związane z organizacją wyjazdów sportowych i obozów sportowych;

  5. inne codzienne sprawy.

Z poważaniem

Marek Dołęgowski

Drzonowo, dnia 20 lutego 2017 r.