2017-03-10 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 10 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Sali Multimedialnej w Zespole Szkół w Drzonowie obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W dniu 10 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Sali Multimedialnej w Zespole Szkół w Drzonowie obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Po stwierdzeniu quorum i  ważności Zebrania przystąpiono do przegłosowania zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków podjęło dwie uchwały. Pierwsza uchwała stanowiła o usunięciu ze składu Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzaty Baran oraz Pana Artura Wszelakiego. Powodem takiego postępowania było zaprzestanie uczestnictwa w treningach ich dzieci i zmiana miejsca zamieszkania. Decyzja członków Zebrania była jednogłośna. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Baran i Panu Arturowi Wszelakiemu za dotychczasową współpracę.

Drugą uchwałą Walnego Zebrania było zatwierdzenie wyboru nowych Członków Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Ewę Kin, zaś Panią Elżbietę Karbowską na członka komisji. Wybór został zatwierdzony jednogłośnie. Serdecznie gratulujemy.

W trakcie zebrania omówiono kilka innych ważnych dla działalności Stowarzyszenia spraw, m.in. organizację obozu sportowego dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Hwa-Rang. Organizacja obozu została zaplanowana na początek sierpnia, w terminie 01-10 sierpnia 2017 r. Obóz będzie realizowany w Ośrodku Wypoczynkowym “Kusy Dwór” w Czaplinku – około 100 km od Drzonowa. Więcej informacji można znaleźć na stronie ośrodka: http://www.kusydwor.pl/

Sprawa organizacji obozu jest powiązana ściśle z finansami Stowarzyszenia Hwa-Rang. Na rok 2017 r. Stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Kołobrzeg w wysokości 60.000 zł, przeznaczoną m.in. na wynagrodzenie trenera, najem sal w Drzonowie i Dźwirzynie, organizację wyjazdu na zawody Taekwon-do Czech Open 2017 w Nymburku w marcu 2017 r. oraz wyjazd na Mistrzostwa Polski Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Nałęczowie w czerwcu 2017 r. Na organizację obozu z dotacji pozostała kwota 5.700 zł. Stowarzyszenie dysponuje oszczędnościami w wysokości 5.000 zł pochodzącymi z roku 2016 r.

Aby wykorzystać całą przyznaną dotację Stowarzyszenie zobowiązało się posiadać wkład własny w wysokości 26.400 zł. W ramach tej kwoty 1.500 zł przeznaczone jest na obsługę księgową przyznanej dotacji. Tak więc na organizację obozu należy wydać 24.900 zł.

Plan finansowy Stowarzyszenia przewiduje, że w roku 2017 r. ze składek członkowskich powinna wpłynąć kwota 16.300 zł (kwota jest uzależniona od ilości uczestników regularnie opłacających składki). Jednak kwota 16.300 zaplanowana jest na cały 2017 r. (styczeń-grudzień), zaś środki na obóz należy zebrać w pierwszej połowie 2017 r.  W tej sytuacji wszyscy rodzice obecni na zebraniu podjęli decyzję, że składki za okres: wrzesień-grudzień 2017 r. uiszczą wcześniej do końca czerwca 2017 r.

W dalszym ciągu kwota na organizację obozu będzie zbyt mała, gdyż oszczędności z 2016 r. (5.000 zł) oraz składki z 2017 (16.300) są nie są wystarczające – brakuje około 5.100 zł. W tej sytuacji rodzice zdeklarowali się, że w terminie do końca czerwca dokonają dopłat w wysokości proporcjonalnej do ilości uczestników obozu (5.100 zł podzielone przez liczbę uczestników). Niezbędna dopłata nie powinna przekroczyć 300 zł na uczestnika. Należy podkreślić, że dopłata będzie musiała być dokonana również do końca czerwca 2017 r. Koszt obozu to 80 zł za dzień za osobę. Do tego dochodzi koszt przejazdu autokarem oraz koszt ubezpieczenia.

Zebrani uzgodnili również, że wyznaczają termin do podjęcia ostatecznej decyzji przez rodziców pozostałych dzieci do 15 marca 2017 r. Prosimy o poinformowanie o podjętej decyzji trenera lub telefonicznie Pana Marka Dołęgowskiego tel. 667 067 006.

Władzom Stowarzyszenia oraz trenerowi bardzo zależy, żeby w obozie wzięły udział wszystkie dzieci i młodzież z obu sekcji w Drzonowie i Dźwirzynie. Usytuowanie ośrodka zostało wybrane celowo, by stworzyć możliwość uczestnictwa w wypoczynku letnim także najmłodszym dzieciom. To doskonały czas na integrację wszystkich dzieci, na naukę współpracy, wspólnego wypoczywania i udziału w codziennych letnich treningach. Opiekę nad uczniami Pana Dawida Świtonia będzie pełniła kadra czterech wykwalifikowanych opiekunów i trener, a opiekę nad wodą będzie zapewniał również ratownik WOPR. Pobyt planowany jest w pawilonach http://www.kusydwor.pl/galeria,70.html