2018-03-25 Rozliczenie kosztów wyjazdu na Czech Open 2018.

Rozliczenie kosztów przejazdu….

 

 

Start w Kołobrzegu rozpoczęto ze stanem licznika “154 660“, zaś zakończono w Kołobrzegu ze stanem: “156 036“. Łącznie przejechaliśmy 1376 km. Niestety Wujek Google omylny jest, bo wskazywał mniej.

Przy cenie 3,20 zł za 1km, łączny koszt wyniósł  4.403,20 zł. Koszt podzieliliśmy na osobę (18 osób), w tym 9 ze Stowarzyszenia oraz 9 pozostałych.

Łącznie przewoźnik wystawił dwie faktury, obie łącznie na 4.400 zł – każda po 2.200 zł.

Tym samym koszt na 1 osobę wyniósł 244,44 zł (245 zł).

Ponadto kierowca busa pokwitował pisemnie stany liczników.

Dla członków stowarzyszenia oraz podróżnych dokumenty przejazdu są dostępne do wglądu u prezesa (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

Poniżej zdjęcia stanów liczników oraz potwierdzenie wpłaty opłat startowych “starting fee”.

PS. Prosimy o zwrot bluz klubowych.

Licznik start:

 

Licznik Koniec: