2018-04-10 Formalności przed Pucharem Pomorza 2018

W Pucharze Pomorza 2018 w Kołobrzeg, które odbędą się w najbliższą sobotę 14 kwietnia 2018 r. w barwach “Hwa-Rang” wystartuje aż 24 zawodników…

 

 

W Pucharze Pomorza 2018 w Kołobrzeg, które odbędą się w najbliższą sobotę 14 kwietnia 2018 r. w barwach “Hwa-Rang” wystartuje aż 24 zawodników…

 

Każdy występ wiąże się z formalnościami, których muszą dopełnić rodzice uczestników.

Takimi formalnościami są:

– Podpisanie zgody na ubezpieczenie w PZU,

– Zgoda na udział dziecka w zawodach, w tym udział w walkach (o ile w nich startuje).

 

Odnośnie PZU, to jak zwykle Stowarzyszenie ubezpiecza zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz od wypadków w trakcie uprawiania sportów podwyższonego ryzyka (Taekwon-do, sporty walki, kategoria 5) – PZU SPORT. Zgoda rodziców na ubezpieczenie jest obowiązkowa, i bez niej nie można uczestniczyć w Pucharze. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Co się tyczy zgody na udział dzieci w zawodach, to jest również obowiązkowa. Musi ją złożyć rodzić (ojciec, matka) lub opiekun prawny.

 

Jak dopełnić formalności:

Stosowne zgody należy podpisać przed zawodami, na treningach w środę 11 kwietnia lub w piątek 13 kwietnia.

Druki są dostępne u naszego trenera Dawida Świtonia.

Dodatkowe informacje: Prezes Marek Dołęgowski, tel. 667 067 006, e-mail: kontakt@hwa-rang.pl