2018-07-27 Porozumienie czyli rozwój Sportowy Dzieci i młodzieży wspólnym celem

W dniu 27 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang” z Drzonowa i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie Pani Elżbieta Korżel podpisali porozumienie….

 

 

W dniu 27 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang” z Drzonowa i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie Pani Elżbieta Korżel podpisali porozumienie stanowiące o nawiązanej współpracy szkoły i stowarzyszenia rodziców na rzecz swoich uczniów, trenujących Taekwon-do w sekcji w Dźwirzynie.

Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy i stworzenie optymalnych warunków uczniom i ich rodzicom do tego, by mogli korzystać z treningów prowadzonych przez trenera Pana Dawida Świtonia III Dan. I tak m.in. od września dzieci i młodzież ćwicząca dotychczas, jak i nowi adepci szkoły będą mogli ćwiczyć w środy i piątki po zakończonych zajęciach szkolnych na sali GOSTiR w Dźwirzynie, po czym odjechać do domu autobusem szkolnym. Deklarowane potrzeby rodziców dzieci zostaną w ten sposób zaspokojone, a rodzice nie będą jak dotychczas, obciążeni dodatkowymi dowozami swoich pociech z Grzybowa, co często wpływało negatywnie na możliwość udziału w treningach w szkole Taekwon-do przez dzieci i młodzież. Strony zgodnie podejmą wszelkie działania, by krzewić systematyczne uprawianie sportu i samoobrony wśród dzieci na terenie Gminy Kołobrzeg. Sekcja Szkoły Taekwon-do „Hwa-Rang” istnieje w Dźwirzynie już od ponad trzech lat i posiada wiele sukcesów zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i za granicą – dumnie reprezentując nasz region.


Pani dyrektor Elżbieta Korżel, jak i trener Pan Dawid Świtoń zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach Taekwon-do już od września w środy i piątki – godziny zajęć zostaną ustalone zgodnie z przygotowanym niebawem planem zajęć szkolnych i ogłoszone na stronach internetowych szkoły i stowarzyszenia, jak i na tablicy ściennej w budynku szkoły.

Zajęcia Taekwon-do są realizowane w ramach otrzymanej dotacji udzielonej przez Gminę Kołobrzeg, w celu promocji sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg.

Tekst i zdjęcia Anna Stefaniak-Dołęgowska.