2019-05-23 Formalności przed Pucharem Pomorza 2019

W dniu 01 czerwca 2019 r. (sobota) a więc w Międzynarodowy Dzień Dziecka w barwach “Hwa-Rang” wystartuje aż 18 zawodników…

Zawody odbędą się w dniu 01 czerwca 2019 r. (sobota) w Hali MOSiR w Kołobrzegu. Zbiórka uczestników na miejscu o godzinie 07:30.

Każdy udział w zawodach się z formalnościami, których muszą dopełnić rodzice/opiekunowie prawni uczestników.
Takimi formalnościami są: udzielenie pisemnej zgody na ubezpieczenie w PZU oraz udzielenie pisemnej zgody na udział dziecka w zawodach.

Odnośnie PZU, to jak zwykle Stowarzyszenie ubezpiecza zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz od wypadków w trakcie uprawiania sportów podwyższonego ryzyka (Taekwon-do, sporty walki, kategoria 5) – PZU SPORT. Zgoda rodziców na ubezpieczenie jest obowiązkowa bez niej nie można uczestniczyć w Pucharze. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.
Zgody na udział dzieci w zawodach, to jest również obowiązkowa. Musi ją złożyć rodzić (ojciec, matka) lub opiekun prawny.

Jak dopełnić formalności:
Stosowne zgody należy podpisać przed zawodami, na treningach w piątek 24 maja br. lub najpóźniej w środę 29 maja br.

Formularz ubezpieczenia PZU oraz formularz zgody na udział w zawodach jest dostępny u naszego trenera Dawida Świtonia. Formularz zgody na udział w zawodach można pobrać poniżej w formacie PDF lub MS WORD.


Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach Puchar Pomorza 2019 (MS WORD): >>> tutaj <<< lub (PDF): >>> tutaj <<<

Regulamin udziału w zawodach Puchar Pomorza 2019 dostępny jest (MS WORD): >>> tutaj <<< lub (PDF) >>> tutaj <<<

Dodatkowych informacji udzieli trener Dawid Świtoń lub prezes Marek Dołęgowski, tel. 667 067 006, e-mail: kontakt@hwa-rang.pl