2019-06-04 Pucha Pomorza 2019

2019-06-04 Wybory 4 czerwca 1989 r. – 30 lat wolności…

 

Dokładnie 30 lat temu w dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory parlamentarne uznawane za przełomowe w historii nowożytnej Polski. Bez względu na często skrajnie różne opinie ten temat, ta data powinna być znana tak samo jak rocznica 15 lipca 1410 r. czy 1 września 1939 r.

 

 

 

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku powszechnie nazywane „wyborami czerwcowymi” lub „wyborami kontraktowymi”  to wybory parlamentarne  przeprowadzone w dniach 4 i 18 czerwca 1989 r. W ich wyniki wyniku i zgodnie z zasadami uzgodnionych w trakcie rozmów „Okrągłego Stołu” wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.


Ówczesne niedemokratyczne władze komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali rządzącej „koalicji”, która obejmowała PZPR i jej przystawki obsadę co najmniej 299 miejsc w sejmie w 460 osobowym Sejmie. Pozostałe 161 mandatów (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów tzw. bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. O te mandaty ubiegali się przedstawiciele środowisk opozycji demokratycznej wraz z konkurującymi o nie kandydatami wspieranymi formalnie i nieformalnie przez obóz władzy.

 

 

W wyniku wyborów kandydaci wspierani przez Komitet Obywatelski zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli aż 99 na 100 miejsc w nowo powstałym Senacie. Dla obozu władzy PRL-owskiej była to porażka prawie wszystkich kandydatów z tzw. listy krajowej, która obejmowała większość przywódców systemu.

 

W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym wśród krajów bloku wschodniego, której przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Bez względu na Wybory czerwcowe był przełomowym momentem i zapoczątkowały procesu przemian politycznych w Polsce umożliwiając przeprowadzenie całkowicie wolnych wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Data 4 czerwca 1989 jest uznawana za początek III Rzeczypospolitej.