2019-09-15 Komunikat “Moravia Open 2019” – aktualne na 15.09

Już wkrótce wyruszymy do Ostrawy w Republice Czeskiej. Tak więc niniejszym przekazujemy Wam niezbędną garść informacji. Poniżej znajduje się Regulamin wyjazdu na te zawody. Jego zaakceptowanie jest niezbędne do udziału dziecka w zawodach.

 

REGULAMIN

WYDARZENIA SPORTOWEGO

“CZECH OPEN 2019”

 

Wstęp

W dniu 2019-09-27 (piątek) wyruszamy do Ostrawy w Republice Czeskiej na zawody “Moravia Open 2019”. Wobec tego, niniejszym przekazujemy Wam niezbędną garść informacji. Prosimy o rzetelne zapoznanie się z treścią.

Uwaga: informacje będą aktualizowane w miarę posiadanej wiedzy. Tak więc zaglądaj tutaj, co dwa – trzy dni, aby być na bieżąco.

 

1. Kto bierze udział w wyjeździe…

1.1.0 Trener Dawid Świtoń wytypował 15 zawodników (stan na dzień 15 września br.).

1.1.1 Jeżeli nie jesteś pewna/pewien, że dziecko jesteś na liście, skontaktuj się z trenerem Dawidem Świtoniem telefonicznie: 519 470 530 i poproś o potwierdzenie.

1.2.0 Opiekę będą sprawować: 

– Dawid Świtoń (jako trener i opiekun)

– Jarosław Budziński – opiekun.

1.2.1 W czasie podróży, pobytu i zawodów wsparcie trenerowi i opiekunom zapewni przyjaciel naszej szkoły, lubiany i szanowany Matthew Kolikow, który zostanie również zgłoszony do funkcji sędziego (każdy klub powinien wystawić przynajmniej jednego na 15 zawodników – zgodnie z regulaminem Zawodów).

1.2.2 Inne postronne osoby nie biorą udziału w podróży ze szkołą Hwa-Rang.

1.2.3 Wychowawca – trener swoją funkcję sprawuje w formie wolontariatu (bez wynagrodzenia).

 

2. Gdzie i kiedy

2.0.0 Zawody odbędą się w dniach 27-29 września 2019 r. tj. w sobotę (28.09) i niedzielę (29.09). 

2.0.1 Wyjeżdżamy z czwartku na piątek tj. 26/27 września 2019 r.

2.0.2 Zawody odbędą się w “Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava”. Link do strony obiektu znajduje >>>> tutaj <<<<, zaś  link do mapy Google: >>>> tutaj <<<<

2.0.4 Szczegóły dotyczące zawodów należy przeczytać w komunikatach dostępnych na stronie Czeskiego Związku Taekwondo:  >>>> tutaj <<<<

 

3. Dokumenty

3.0.0. Każdy wyjazd wiąże się z formalnościami. Niezbędne będzie wypełnienie stosownych dokumentów i zgody dla wychowawców/opiekunów.

3.1.1. Brak podpisanych dokumentów lub zgody w terminie wyklucza dziecko z wyjazdu.

3.1.2. Oprócz dokumentów dziecko musi posiadać ważny: dowód osobisty, lub paszport, który na czas podróży będzie w depozycie u trenera.

3.1.3. Sprawdź ważność dokumentów tożsamości! 

3.1.4. Dokumenty tożsamości należy zdać trenerowi przed wejściem do autokaru.

3.2.0 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowe!:

3.2.1 Oświadczenie rodzica/opiekuna do pobrania w MS WORD >>>> tuaj <<<<

3.2.2 Oświadczenie rodzica/opiekuna do pobrania w PDF >>>> tutaj <<<<

3.3.0 Karta zdrowia dziecka jest obowiązkowa!:

3.3.1 Karta zdrowia dziecka w MS WORD >>>> tutaj <<<<

3.3.2 Karta zdrowia dziecka w PDF >>>> tutaj <<<<

3.3.0 Wszystkie dokumenty należy podpisać u trenera na treningach w dniu 20 lub najpóźniej 23 września br.

 

4. Koszty, opłaty startowe i transport

4.0.0 Koszty transportu, noclegu, ubezpieczenia i wyżywienia ponosi Stowarzyszenie, które na ten cel otrzymało z Gminy Kołobrzeg dotację na ten cel  oraz z wkładu wkładu własnego.

4.2.0. Ponieważ Stowarzyszenie musi mieć wkład własny, to osoby biorące udział w wyjeździe są zobowiązane uiścić ewentualne zaległe składki członkowskie za okres 01-06/2019 oraz składki za okres od września do grudnia 2019 r. włącznie najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.

4.1.0 Po stronie uczestnika jest obowiązek uiszczenia opłaty startowej w wysokości 25 euro – patrz rozdział 5.0.0.

4.1.2 Środków na opłatę startową nie należy wpłacać na konto Stowarzyszenia!

4.2.0 Przewóz będzie świadczyć:  zostanie wkrótce uzupełnione.

 

5. Opłata startowa

5.0.0.Zgodnie z regulaminem zawodów podstawą do udziału jest wpłata opłaty startowej w wysokości 25 euro za jednego zawodnika.

5.1.1 Kwotę 25 euro należy wpłacić trenerowi odliczoną kwotą na treningu do dnia 20 września br. (piątek) lub w inny ustalony z trenerem sposób.

5.1.2 Środków na opłatę startową nie należy wpłacać na konto Stowarzyszenia!

 

6. Nocleg

6.1.0. Nocleg będzie w hotelu “Ubytování u Betty***” mieszczącym się pod adresem: Dr. Šmerala 1710/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Czechy. Obiekt sportowy można znaleźć na mapach Google >>>> tutaj <<<<

6.2.1. Dzieci mogą się dobrać do pokoi w pary, wedle własnego uznania, tak jak lubią, (w zależności od zastanej sytuacji i okoliczności), jednak po akceptacji trenera, który będzie dokonywał rezerwacji.

6.2.2. Śniadania będą w miejscu noclegu, zaś pozostałe posiłki obiad i kolacja na mieście. Tak więc przed podróżą należy zjeść stosowne, ale lekkie śniadanie oraz zabrać kanapki na drugie śniadanie. Słodycze i napoje gazowane jak zawsze można będzie spożywać po podróży, w czasie podróży proszę wyposażyć się w wodę mineralną i kanapki 🙂

 

6. Ubezpieczenie

6.0.0 Tradycyjnie Stowarzyszenie wykupi stosowne ubezpieczenie PZU SPORT od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) od kosztów leczenia na czas zawodów i podróży oraz OC dla wychowawców.

6.0.1 Numer polisy PZU to: *** podamy niezwłocznie ***.

6.0.2 W środę 18.09 i piątek 20.09 na treningu będzie lista ze zgodą na ubezpieczenie – należy ją podpisać w najpóźniej w piątek. Podpisać musi rodzic/opiekun prawny.

6.0.3 Dziecko rodzica, który nie podpisze listy do ubezpieczenia swojego dziecka i nie poda danych do polisy zostanie skreślone z listy uczestników.

 

7. Co muszą zabrać dzieci?

7.0.0 Obowiązkowe są:

7.1.0 Dowód osobisty lub paszport /ważne nie krócej niż do 02.10.2019 r. włącznie/,

7.2.0 Legitymacja Taekwon-do,

7.3.0 Czysty, wyprasowany Dobok, pas, biała podkoszulka pod obok, sportowe buty,

7.4.0 Leki i medykamenty dziecka wraz z instrukcją dawkowania zapakowane i zdane u trenera przed wejściem do pojazdu.

8. Wyjazd

8.0.0 Bus będzie podstawiony: CZEKA NA UZUPEŁNIENIE,

8.0.1 Odjazd z przystanku CZEKA NA UZUPEŁNIENIE,

8.2.0. Bus podjedzie pod szkołę w Dźwirzynie/ CZEKA NA UZUPEŁNIENIE,

8.3.0 Autokar będzie na przystanku autobusowym pod sklepem Kaufland w Kołobrzegu zatrzyma się  około CZEKA NA UZUPEŁNIENIE,

8.5.0 Na spóźnialskich nie czekamy dłużej niż 15 minut.

8.7.0 Przyjazd na miejsce planujemy na godzinę CZEKA NA UZUPEŁNIENIE.

 

9. Powrót

9.0.0 Powrót zaplanowano w niedzielę, niezwłocznie po zakończeniu zawodów, co jest planowane orientacyjnie (zgodnie z komunikatem organizatora) na godzinę 18:00.

9.1.0. Planowany czas przyjazdu do Drzonowa to niedziela/poniedziałek 29/30 września br. 02:00-03:00 tą samą trasą jak wyjazd. Proszę pamiętać o usprawiedliwieniu nieobecności dzieci w szkole, gdyż z pewnością będą zmęczone po podróży.

9.2.0. Trener będzie informować rodziców na bieżąco, godzinę przed przyjazdem na miejsce w formie SMS lub telefonu lub komunikatem na Facebooku.

 

10. Wykluczenia

10.0.0 Zarząd Stowarzyszenia, Stowarzyszenie, opiekun nie odpowiadają za zagubione lub skradzione rzeczy dzieci.

10.1.0 Lekarstwa wraz ze spisaną na kartce informacją o dawkowaniu oraz imieniem i nazwiskiem dziecka przekazujemy trenerowi w zamkniętym woreczku. Samodzielne przyjmowanie leków przez dziecko bez wiedzy trenera/wychowawcy jest niedopuszczalne. W razie konieczności podania leku trener będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie, chyba że podczas zawodów taką decyzję podejmie lekarz-ratownik medyczny zabezpieczający zawody.

10.2.0 Dzieciom należy zaaplikować leki przeciwko chorobie lokomocyjnej na 30 minut przed odjazdem pojazdu oraz zaopatrzyć dziecko w odpowiednią ilość medykamentu na cały czas podróży i powrotu oraz poinstruować o sposobie użycia zgodnie z zaleceniem producenta.

10.2.1 Dzieci należy zaopatrzyć w odpowiednią ilość chusteczek higienicznych, wodę na drogę oraz drugie śniadanie na piątek. Płyn/chusteczki do dezynfekcji rąk mile widziane.

10.2.2 W czasie podróży spożywanie takich rzeczy jak: chipsy, słodycze, napoje gazowane, a w szczególności tzw. “energetyki” są niedopuszczalne (zabieramy i wyrzucamy!).

10.2.3. Słodycze za zgodą trenera będzie je można spożywać w hotelu.

10.2.4. W czasie podróży dopuszczalna jest tylko woda niegazowana  (ewentualnie niegazowany napój bez kofeiny z niewielką ilością cukru).

10.2.5. Napoje energetyczne i napoje z kofeiną i podobnymi są niedopuszczalne w czasie całego wyjazdu, a nie tylko w podróży.

10.2.6 Dziewczynki obowiązuje fryzura na tzw. kitkę lub warkocz (konieczne spinki i gumki).

10.2.7 Ubiór stosowny do pogody na ten weekend. Sugerujemy zabranie bluzy z kapturem albo czapki mogącej zakryć uszy, deszczówki, buty sportowe.

10.2.8 Zabrania się zabierania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych w tym w szczególności takich jak: noże, scyzoryki, ostrza, nożyczki, pilniki do paznokci, zapalniczki, zapałki, materiały łatwopalne.

 

11. Podsumowanie:

W okresie od środy 18.09 do piątku 20.09 na treningu rodzice/opiekunowie prawni muszą::

1. podpisać zgodę na wyjazd na zwody i udział w zawodach,

2. podpisać zgodę na podanie leków /karta medyczna/

3. popisać zgodnę na ubezpieczenie PZU,

4. Dostarczyć /dowody osobiste/paszporty,

5. Dostarczyć legitymacje TKD,

6. Wpłacić trenerowi pieniądze 25 euro w ramach opłaty startowej.

 

12. Ostateczne uwagi

12.0.0 Zabieramy Wasze dzieci na długą wycieczkę, musimy skupić się na bezpieczeństwie, zawodach i ich dobrej zabawie. Dlatego prosimy o poinstruowanie dzieci o:

12.0.1 Zasadach bezpieczeństwa, w tym szczególności bezpieczeństwie na drogach publicznych, parkingach, stacjach benzynowych itp.;

12.0.2 Zasadach kultury i dobrego wychowania (przypomnieć także 5 zasad TKD);

12.0.3 Zasadach higieny;

12.0.4 Zasadach ergonomii w podróży (np. działania przeciwzakrzepowe, przeciwwymiotne);

12.1.0 Dzieci w trakcie wyjazdu są zobowiązane wykonywać uzasadnione polecenia  trenera.

12.2.0 Dzieci muszą zostać zapoznane z niniejszym regulaminem. W razie potrzeby proszę omówić z dzieckiem treść regulaminu.

12.3.0 Uczestnicy, którzy swoim zachowaniem narażą siebie lub innych na potencjalne niebezpieczeństwo, będą dawać zły przykład lub nie będą wykonywać poleceń – zostanie to wzięte pod uwagę przy kolejnych wyjazdach.

12.4.0 Trener Dawid Świtoń jest odpowiedzialny za wytypowanie i zgłoszenie na wszelakie wydarzenia sportowe. Jednakże wytypowanie na zawody i zgłoszenie udziału przez trenera do organizatora nie jest równoznaczne z udziałem w organizowanym wyjeździe przez Stowarzyszenie. 

 

13. Kontakt

13.0.1 Dzieci, które zabierają ze sobą telefony komórkowe prosimy o wpisanie numerów telefonów trenera, a także wcześniejsze odblokowanie roamingu zagranicznego.

13.1.1 Trener Dawid Świtoń: +48 519 470 530,

13.1.2 Wychowawca CZEKA NA UZUPEŁNIENIE

Prosimy, aby dzieci miały powyższe numery zapisane w telefonach.

13.2.0 UWAGA RODZICE: Trener odbierze telefon tylko wówczas, gdy nie wpływa to na bezpieczeństwo grupy. Dlatego w sprawach mało pilnych piszcie SMS. Jeżeli będzie to konieczne sami zadzwonimy. 

 

Życzymy bezpiecznej podróży i sukcesów na macie!

Andrzej Skwarek                                   Marek Dołęgowski