2019-12-01 Zaproszenie na Turniej Mikołajkowy

W dniu 7 grudnia 2019 r. odbędzie się Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF w Kołobrzegu…

Szkoła Taekwon-do ITF “Hosinsul” z Kołobrzegu zaprasza na Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF w Kołobrzegu.

Turniej odbędzie się w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 1a.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych na klubowy Mikołajkowy Turniej TKD ITF. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz słodką paczkę od Świętego Mikołaja, zwycięscy zaś otrzymają okolicznościowe medale.

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 10 zł płatna bezpośrednio u Trenera na treningu do dnia 4 grudnia 2019 r. 

Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i oddać trenerowi deklarację udziału dostępną u trenera lub do pobrania >>> tutaj <<<

W programie turnieju znajdą się m.in. konkurencje:

  • tor przeszkód,
  • wielobój Dollyo Chagi,
  • układy formalne,
  • techniki specjalne.

Impreza będzie miała charakter “rodzinnego pikniku” promującego aktywne spędzanie wolnego czasu połączonego z zawodami TKD ITF oraz profilaktyczną pogadanką na temat “Rola sportu i rekreacji w profilaktyce uzależnień”. Mikołajkowy Turniej TKD ITF w Kołobrzegu otwarty będzie dla posiadaczy stopni uczniowskich ćwiczących TKD i będzie dawał szansę na zdrową rywalizację sportową.

I. Warunku uczestnictwa:

  • dzieci i młodzież do lat 18

II. Organizator: 

  • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Szkoła Taekwon-do ITF “Hosinsul”.
  • Osoba do kontaktu: Marek Rymacki IV Dan tel. 502 666 710.

III. Konkurencje:

Zawodnicy (10 lat i młodsi)

  • Wielobój Dollyo Chagi – wielokrotne kopnięcie w ciągu 10 s.
  • Tor przeszkód – prawidłowe pokonanie toru w jak najkrótszym czasie.

Pozostali zawodnicy:

Układy formalne z podziałem na grupy:

a) białe pasy,

b) żółte i zielone pasy,

c) niebieskie pasy,

d) czerwone pasy,

e) czarne pasy.

Techniki specjalne.

 

4. Nagrody:

  • Medale dla zwycięzców oraz dyplomy i słodkie paczki od św. Mikołaja dla wszystkich zawodników.

5. Program zawodów: sobota 7 grudnia 2019 r.

godz. 10:00 Odprawa techniczna,

godz. 10:30 Konkurencje sprawnościowe,

godz. 14:30 Dekoracje zwycięzców i wręczenie paczek od św. Mikołaja i pamiątkowych dyplomów.

6. Uwagi:

Dla uczestników turnieju zapewniamy opiekę medyczną. Kluby maja obowiązek ubezpieczyć Zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki konsekwencje wynikające z braku ubezpieczenia.