KONTO STOWARZYSZENIA

4Wszystkie składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy należący do stowarzyszenia:

SZKOŁA TAEKWON-DO ITF HWA-RANG
Drzonowo 1 lok. 2 78-133 Drzonowo
NIP: 671-181-86-14

Numer rachunku bankowego:
65 1940 1076 3157 3652 0000 0000

UWAGA: Tytuł przelewu należy uzupełnić tak, aby było wiadomo:
a) dla kogo/ZA jest wpłata – (Składka członkowska)
b) od kogo jest wpłata – (mama Janka Nowaka)
c) za kogo jest wpłata – (za treningi Janka Nowaka, listopad 2019, Drzonowo)

Przykładowo:

Jan Nowak – imię i nazwisko rodzica lub opiekuna
Składka członkowska  – rodzaj wpłaty
za MACIEJ NOWAK – za kogo (imię i nazwisko trenowanego)
listopad 2016, Drzonowo – za jaki miesiąc treningów, nazwa sekcji.

Składka członkowska wynosi 50 zł za jedną osobę.

Składki prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca np. za grudzień do 10 grudnia itd.

Składka jest niepodzielna. Uwaga: wpłaty są składkami członkowskimi. Nie są to opłaty za treningi. Oznacza to, że są należne bez względu na to czy zapisana osoba uczęszcza na treningi czy też nie.

W przypadku zaległości, w pierwszej kolejności składki są rozliczane za zaległe miesiące.

W okresie wakacji letnich w lipcu i sierpniu składki nie są pobierane. W niektórych sytuacjach zdarza się, że składki są pobierane z góry np. z II połowę roku (wrzesień, październik, listopad, grudzień) od uczestników obozów rekreacyjno-sportowych. Osoby, które nie biorą udziału w obozach rekreacyjno-sportowych nie są zobowiązane do uiszczani składek z góry za drugą połowę roku.

 

Szkoła Taekwon-do ITF “Hwa-Rang” działa na zasadach organizacji pozarządowej tzw. NGO (non-goverment organization). Zarząd stowarzyszenia działa społecznie, a nie dla zysku (non profit). Zebrane środki finansowe przeznaczamy na potrzeby stowarzyszenia m.in. wyjazd na zawody sportowe, ubezpieczenie zawodników w trakcie zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez integracyjnych, utrzymanie strony internetowej, wyjazdy na obozy sportowe itp.

 

Znaczna część naszych środków finansowych pochodzi ze środków publicznych przyznanych przez Gminę Kołobrzeg. Z tych środków opłacany jest trener, obsługa księgowa stowarzyszenia oraz organizacja obozów letnich dla dzieci. Także wyjazd na Mistrzostwa Polski Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF był częściowo sfinansowany przez Gminę Kołobrzeg.

 

W uzasadnionych, losowych sytuacjach (wypadek losowy: pożar, nagła ciężka choroba, nagła utrata zdrowia) Zarząd Stowarzyszenia na wniosek członka może zawiesić składki członkowskie (gdy nie lub zwolnić osobę ze składek – może to mieć jednak wpływ na inne usługi stowarzyszenia (np. udział w wyjazdach sportowych). Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane przez Starostę Kołobrzeskiego pod numerem SKF/51/2015. NIP: 671-181-86-14. www.stat.gov.pl/regon.