OBÓZ SPORTOWY 2018

Aktualizacja: 22/05/2018, godz. 22:45


Już tylko miesiąc zostało do końca roku szkolnego 2017/2018. Za nami Puchar Pomorza w Kołobrzegu (połowa kwietnia). Później zaś upragnione wakacje i…. upragniony przez większość dzieci Obóz Sportow0-Rekreacyjny TKD 2018…

 

1.0.0 Na dzień  12 czerwca 2018 r. mamy potwierdzony udział

 1. Martyna Bi.
 2. Maja Cz.
 3. Kacper Cz.
 4. Zuzanna Do.
 5. Krzysztof Je.
 6. Jakub Ko.
 7. Amelia Mi.
 8. Marcelina Sk.
 9. Marcel So.
 10. Maja Wa.
 11. Martyna Wa.
 12. Tytus Ko.
 13. Walter Ko.
 14. Maria Mr.
 15. Bartosz Sk.
 16. Jakub Sk.
 17. Gracjan Zi.
 18. Julia Ko.
 19. Dawid Ml.
 20. Michał He.
 21. Wiktoria Ko.
 22. Grzegorz Wo.

1.1.0 Jeżeli nie widzisz swojego dziecka na liście, albo jest na tej liście, a nie będzie brało udziału – prosimy o niezwłoczny kontakt: 667 067 006. 

1.2.0 Tak więc na liście jest 22 dzieci – znaczne mniej niż wcześniej zdeklarowało udział w wyjeździe (24-26). Co to oznacza?

1.3.0 Stowarzyszenie Szkoła Taekwon-do ITF “Hwa-Rang” na rok 2018 otrzymało dotację z Gminy Kołobrzeg w wysokości 60.000 zł. Jednak, wymagany był wkład własny, który został określony na kwotę 21.600 zł.  Całość wkładu własnego 21.600 zł określono na zadaniu nr 5: “Organizacja obozu sportowego 2018“.  Taką też kwotę musimy zebrać ze składek członkowskich i dopłat do obozu i nie mniej niż 21.600 zł wydać na organizację obózu. Niestety, im mniejsza liczba uczestników obozu, tym większa jest niezbędna dopłata.

 

1.4.0 Całkowite koszt /orientacyjnie/:

 1. Nocleg dzieci i kadry:  16.200 zł,
 2. Transport: 1.750 zł,
 3. Ubezpieczenia NNW i OC: 1.250 zł,
 4. Wyposażenie Apteczki: 100 zł,
 5. Woda, lody, kiełbaski: 600 zł,
 6. Wynagrodzenie opiekuna (x1): 1.250 brutto,
 7. Wizyta w Sławogrodzie: 594 zł
 8. Wizyta w Tarzani: 600 
 9. Rejs żaglówką 1,5h: 300 zł
 10. Rejs łódką 1h: 240 zł

Łączny koszt obozu wyniesie orientacyjnie: 22.884 /minimum: 21.600 zł/.

Część kosztów będzie znana dopiero po zadaniu zapytań ofertowych lub po otrzymaniu faktury.

1.4.1 Jak już wspomniano wyżej, niestety, im mniejsza liczba uczestników obozu, tym większa jest niezbędna dopłata, aby zebrać niezbędne środki.

1.4.2 Przy 22 uczestnikach obozu, ich wpłaty składek płatne do końca maja wyniosą łącznie: 11.000 zł (22 x 500 zł). Przy “Dopłatach do obozu” na poziomie 450 zł za uczestnika (wstępnie planowano 400 zł) dodatkowe wpływy wyniosą 22 x 450: 9.900 zł. Łącznie od uczestników obozu wpłynie 20.900zł. + 600 (inna dopłata) = 21.500 zł, a więc 1.384  więcej niż wpłaty uczestników. Ta cześć zostanie pokryta ze składek, które powinny wpłynąć w okresie od 09-12/2018 r. – 2.400 zł. 

1.4.3 W takim przypadku, być może niezbędne będą dopłaty od osób, które będą jechać na Moravia Open 2018 na przełomie września i października oraz na Mistrzostwa w Nałęczowie 2018 r. w grudniu 2018 r. – w kwocie około 50100 zł, ale tylko od tych osób, które będą jechać.  Mamy nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie. Należy pamiętać, że Stowarzyszenie musi mieć środki na obsługę księgową (1.500) zł oraz na utrzymanie domeny (około 130 zł)  i serwera (około 400 zł). A także na inne nieplanowane wydatki. 

1.4.4 Wszystkie wyliczenia mają charakter symulacji i szacowania. Uwzględniono stan faktyczny i potwierdzone deklaracje. 

 

2.0.0 DOKUMENTY DO PODPISANIA

Podstawą udziału dziecka jest podpisana i złożona przez rodzica “Deklaracja udziału Obozie Sportowo-Rekreacyjnym 2018”, jak również “Regulamin Obozu Sportowo-Rekreacyjnego 2018”, jak również zgoda rodzica na objęcie dziecka polisą PZU NNW oraz zgoda na wejście do parku linowego w Czaplinku. Wszystkie dokumenty można podejrzeć lub wydrukować poniżej (UWAGA: wszystkie dokumenty w wersji papierowej będą od środy 23.05.2018 u trenera).

2.1.0 Deklaracja udziału:

Deklaracja udziału Obozie Sportowo-Rekreacyjnym 2018″ – MS WORD 2007 (*.docx)

“Deklaracja udziału Obozie Sportowo-Rekreacyjnym 2018” – PDF 2007 (*.pdf)

Deklarację należy podpisać czytelne imieniem i nazwiskiem oraz zwrócić trenerowi.

 

2.2.0 Regulamin obozu

Regulamin Obozu Sportowo-Rekreacyjnego 2018″ – MS WORD 2007 (*.docx)

“Regulamin Obozu Sportowo-Rekreacyjnego 2018” – PDF (*.pdf)

Regulamin należy podpisać czytelne imieniem i nazwiskiem. Z Deklaracją musi również zapoznać się dziecko i podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Podpisany regulamin należy zwrócić trenerowi.

 

2.3.0 Wejście do parku linowego

Ponadto, rodzic który zamierza wyrazić zgodę na wyjście dziecka do Parku Linowego w Czplinku musi zapoznać się z “Regulaminem Parku Linowego u  Czaplinku” oraz podpisać dokument na odwrocie – dokument dostępny u trenera.

“Regulaminem Parku Linowego u  Czaplinku” – MS WORD 2007 (*.docx)

“Regulaminem Parku Linowego u  Czaplinku” – PDF (*.pdf)

 

2.4.0 Ubezpieczenie PZU NNW

Dzieci ubezpieczone na obozie będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą PZU NNW. Rodzice muszą obowiązkowo wyrazić zgodę na ubezpieczenie. Szczegóły tej polisy oraz sama pojawią się tutaj po jej podpisaniu (do 10.06.2018). Zbiorowy dokument z listą dzieci będzie znajdował się u trenera. 

 

2.5.0 Poradnik dla rodziców

Rodzice powinni starannie przygotować dzieci. Mam nadzieję, że poniższy przewodnik pomoże spakować wszystkie niezbędne przedmioty.

“Poradnik – co zabrać na obóz?” – MS WORD 2007 (*.docx)

Poradnik – co zabrać na obóz? – PDF (*.pdf)

 

 

2.6.0. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBÓZ SPORTOWY /aktualizacja z dn. 12.06.2018/

Karta zgłoszenia dziecka na obóz sportowy, to wypełniany przez rodziców dokument zawierający dane dziecka, rodziców oraz dane zdrowotne dziecka. Dokument ten jest wymagany obowiązującym prawem. Dokument musi zostać zwrócony do organizatora najpóźniej 20 czerwca 2018 r., a w uzasadnionych przypadkach w dniu wyjazdu na obóz. W razie pytań proszę kontakt z kierownikiem obozu Anną Stefaniak-Dołęgowską (tel. 607 309 317, e-mail: anna.stefaniak.dolegowska@gmail.com).

“KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBÓZ SPORTOWY” – MS WORD 2007 (*.docx)

“KARTA ZGŁOSZENIE DZIECKA NA OBÓZ SPORTOWY” – PDF (*.pdf)

 

3.0.0 Miejsce:

Wybraliśmy znaną nam już miejscowość Czaplinek nad jeziorem Drawsko. Będzie to Ośrodek Wypoczynkowy DRAWTUR (www.drawtur.pl) znajdujący się tuż obok (5-10 min piechotą) od znanego nam z zeszłego roku O.W. „Kusy Dwór”. Niestety, pomimo prób nie udało się zdobyć tam miejsc w Kusym Dworze – firma sprzedała swoje miejsca, bez powiadomienia, pomimo prośby o rezerwację). Próba znalezienia innego miejsca pod obóz nie powiodła się (wolne oferty są poza zasięgiem finansowym Stowarzyszenia.

Niestety O.W. DRAWTUR nie posiada wydzielonej sali do ćwiczeń, co w przypadku niepogody może stanowić pewne utrudnienie. Należy pamiętać, że będzie to obóz sportowo-rekreacyjny, bez szczególnej presji na część sportową. Ośrodek Drawtur ma dobą opinię w śród wielu znanych mi osób. Dobrą opinię wystawiają ośrodkowi także dzieci i kadra z UKS Chrobry Drzonowo. Jak twierdzą jedzenie jest dobre, zaś miejsce bezpieczne i przyjazne. Oczywiście przed podpisaniem umowy Zarząd dokonana wizytacji obiektu.

4.0.0 Termin:

Będzie to pobyt w terminie od 23 czerwca (sobota) do 01 lipca 2018 r. włącznie (niedziela).

 

5.0.0 Opiekunowie:
Tak jak w zeszłym roku kadrę będą stanowić:

5.1.1 kierownik: Anna Stefaniak-Dołęgowska,

5.2.2 wychowawcy: Liliana Łosiak i Marek Dołęgowski,

5.2.3 – trener: Dawid Świtoń (III Dan)

5.2.4. Jako pomoc trenera Dawid Świtonia (w pewnej formie wolontariatu) obecny będzie Matthew Kolikow (I Dan).

5.2.5 Większość osób z kadry wykona swoją pracę w formie wolontariatu.

6.0.0 Koszty:

6.1.0 Podobnie, tak jak w zeszłym 2017 roku większość kosztów organizacji obozu zostanie sfinansowana ze składek członkowskich oraz niezbędnych dopłat. W tym roku nie przewidziano udziału dotacji w obozie sportowym, jednakże środki na organizację obozu letniego są wkładem własnym w otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Kołobrzeg. Wymaga to poniesienia stosownych wydatków.

6.2.0 Osoby które zdeklarują na piśmie udział swojego dziecka w wypoczynku, będą musiały do 31 maja 2018 r. uiścić składki członkowskie za okres styczeń-grudzień 2018 r. Oprócz tego będzie konieczna dopłata 450 zł również płatna do 31 maja 2018 r.

6.3.0 Osoby, których dzieci nie będą uczestniczyć w obozie, nie muszą wnosić opłat za okres wrzesień-grudzień 2018 r. wcześniej (co ustalono na zebraniu w dniu 06-05-2018) tylko w normalnym trybie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

7.0.0 Co w zamian:
W zamian dzieci otrzymają:

a) dobrą opiekę znanych Wam opiekunów,

b) 7 lub 8 noclegów,

c) trzy posiłki dziennie i podwieczorek,

d) 7 dni treningów, co jest równowartością prawie 3 miesięcy treningów,

e) wycieczki i dostęp do jeziora,

f) przewóz autokarem w dwie strony,

g) ubezpieczenie NNW,4

h) mnóstwo radości i zabawy,

 

8.0.0 Jakie są warunki udziału:
– dobry stan zdrowia dziecka,

– złożenie pisemnej deklaracji rodzica,

– wypełnienie karty zdrowotnej przez rodzica,

– terminowe wpłacenie składek za okres 1-6 oraz 9-12/2018,

– terminowe uiszczenie dopłaty do Obozu Sportowego 2018.

 

9.0.0 Atrakcje dodatkowe

Prócz ognisk, dyskotek, wycieczek po okolicy, plażowania, kąpieli w jeziorze, planujemy dodatkowe atrakcje. Będą one pokryte w ramach obozu, nie będzie więc konieczne wydzielania dziecku kieszonkowego na bilet wstępu do Parku Linowego, Parku “Sławogród” czy też rejs statkiem “OMEGA”.

 

9.1.0 PARK LINOWY w CZAPLINKU

9.1.1. UWAGA: Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci uczestniczy w wycieczce do Parku Linowego “Tarzania” muszą zapoznać się z regulaminem tego parku oraz będą musieli podpisać stosowne dokumenty (zgodę na wejście do parku) wymagane przez ten park.

9.1.2 Koszt wizyty pokryje stowarzyszenie.

 

9.1.3 Regulamin do pobrania w:

REGULAMIN PARKU LINOWEGO – MS WORD 2007 (*.docx)

REGULAMIN PARKU LINOWEGO – PDF (*.pdf)

 

9.2.0 SŁAWOGRÓD w CZAPLINKU

Oprócz Parku Linowego Tarzania planujemy wizytę w znanym parku tematycznym SŁAWOGRÓD. Więcej o Sławogrodzie na ich stronie: www.slawogrod.eu/cms/

9.2.1 Koszt wizyty pokryje stowarzyszenie.

 

9.3.0 WYCIECZKA ŻAGLÓWKĄ PO JEZIORZE DRAWSKIM

9.3.1 Zaplanowane są dwie wycieczki żaglówkami po jeziorze Drawskim:

9.3.2. Pierwsza trwająca 100 minut z zejściem na ląd, w dwóch grupach po 10 osób, plus opiekun i ratownik.

9.3.3. Druga trwająca 60 minut bez zejścia na ląd, w dwóch grupach po 10 osób, plus opiekun i ratownik.

9.3.4. Obie wycieczki wymagają zgody pisemnej rodzica/opiekuna prawnego.

9.3.5 Koszt tych wycieczek wliczony jest w koszt obozu – nie wymaga dopłat ze strony rodziców.

 

10.0.0. Data, godzina i miejsce odjazdu /aktualizacja: 17.06.2018, 21.551

1. DRZONOWO

10.1.0. Data wyjazdu: 23 czerwca 2018 r. (sobota)

10.2.0. Zbiórka o godzinie 07:30  przy wejściu na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Drzonowie.

10.3.0. Odjazd o godzinie 8:00na Obóz Sportowo-Rekreacyjny 2018 do Czaplinka autokarem szkolnym “Gumiś”.

Autokar z Drzonowa jedzie do Dźwirzyna.

 

2. DŹWIRZYNO

Około godziny: 08: 20 planowany przyjazd do Dźwirzyna (miejsce zbiórki w Dźwirzynie znajduje się pod Halą GOSTiR).

Autokar z Dźwirzyna jedzie do Kołobrzegu.

 

3. KOŁOBRZEG

Około godziny 08:40 planowany przyjazd do Kołobrzegu – pod marketem Kaufland (na parkingu).

 

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE:

 • Zarówno przy odjeździe, jak i po powrocie dziecka z obozu musi być obecny rodzic/opiekun dorosły,
 • Ewentualne leki wraz z sposobem ich dawkowania oraz imieniem i nazwiskiem dziecka należy przekazać w zamkniętym woreczku wychowawcy dziecka (dziewczynki – Liliana Łosiak, chłopcy Marek Dołęgowski),
 • Pół godziny przed odjazdem dziecka należy podać lek przeciw chorobie lokomocyjnej (osobom, którym jest to niezbędne).
 • Do wnętrza autokaru dzieci zabierają plecaki/torby podręczne (z wodą, kanapkami itd.), duże bagaże zostaną złożone w bagażniku lub wydzielonym miejscu. Prosimy na czas podróży nie zabierać, nie jeść słodyczy i nie pić słodkich oraz gazowanych napojów, dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy o zabranie woreczka, który będzie znajdował się w bagażu podręcznym.

 

 

11.0.0 Informacje dodatkowe:

UWAGA: Oferta wyjazdu jest skierowana wyłącznie do dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia. Nie dotyczy ona dorosłych uczestników. Decyzję taką podjęła i zaakceptowała kadra wychowawcza obozu, trener i niektóre osoby z Zarządu. Uzgodnienia podjęto wiele miesięcy temu, co było omawiane na spotkaniach. Powodem takiej decyzji, jest konieczność zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA dzieciom, co zawsze jest PRIORYTETEM.

Zapraszam do dyskusji na temat organizacji obozu i zadawania pytań także poprzez Facebooka – https://www.facebook.com/groups/obozsportowytaekwondo.

 

Wszystkie szczegóły są w zakładce po prawej stronie: “Obóz Sportowy 2018”

Aktualizacja: 2018-06-17, godz. 22:00

Autor: Marek Dołęgowski, tel. 667 067 006, e-mail: kontakt@hwa-rang.pl