Zamówienie


ZAPYTANIE OFERTOWE „NAŁĘCZÓW 2018”Stowarzyszenie Szkoła Taekwon-do ITF „Hwa-Rang” w Drzonowie (NIP: 671-181-86-14) oraz Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do w Lublinie (NIP: 946-244-82-83) działająca na rzecz Szkoły Taekwon-do ITF Hosinsul z Kołobrzegu p. Marka Rymackiego proszą o odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zlecenia – usługi przewozu osób na Mistrzostwa Taekwon-do w dniu 01 grudnia 2018 r. w Nałęczowie. Zapraszamy do złożenia oferty. Odpowiedź proszę udzielić w załączonej tabeli.Wymogi i informacje dodatkowe:1. Wyjazd w dniu 30 listopada 2018 r. (w noc z czwartku na piątek) o godzinie 0:01;
2. Miejsce odjazdu: Przystanek przy Szkole Podstawowej w Drzonowie;
3. Przejazd do Nałęczowa przez Dźwirzyno-Kołobrzeg-Kaufland, Kołobrzeg-Podczele, Warszawa (Centrum Nauki Kopernik);
4. Odjazd z Nałęczowa w dn. 01 grudnia około godziny 18-19;
5. Powrót na trasie Nałęczów-Kołobrzeg-Dźwirzyno-Drzonowo;
6. Wymagana liczba miejsc w pojeździe dla pasażerów: minimum 49-50;
7. Wymagana liczba kierowców: 2, Kierowcy będą posiadać stosowne uprawnienia;
8. Pojazd będzie sprawny technicznie i mechanicznie. Firma posiada stosowną licencję a kierowcy stosowne uprawnienia.
9. WC dostępne przez cały czas podróży oraz sprawne pasy bezpieczeństwa;
10. Dodatkowe wyposażenie typu: ekspres do herbaty/kawy, DVD mile widziane;
11. Faktura rozdzielona na dwóch zleceniodawców oraz osoby dodatkowe proporcjonalnie wg liczby zgłoszonych pasażerów;
12. Minimalny termin płatności to 7 dni od dnia doręczenia faktury.
13. Wymagane jest protokolarne spisanie liczników pojazdu lub zrobienie zdjęć licznika;
14. Trasa przejazdu wybrana optymalnie pod kątem długości oraz czasu przejazdu;
15. Koszty pobytowe kierowców muszą być wliczone w cenę przejazdu za 1 km
16. Koszt noclegu i wyżywienia jednego kierowcy to (40 zł + 40 zł) – płatny na miejscu gotówką,
17. Pozostałe posiłki
18. W cenie jest nocleg oraz kolacja w dniu przyjazdu oraz śniadanie i obiad w dniu następnym;
19. Zlecający rezerwuje nocleg dla kierowców w tym samym obiekcie;
20. Cenę za 1 km należy skalkulować uwzględniając nocleg i wyżywienie kierowców w czasie całej podróży;
21. Wszelakie zmiany w ustalonej trasie wymagają zgody zlecających;
22. Wraz z ofertą należy przysłać wzór umowy, najlepiej w wersji edytowalnej;
23. Kierujący pojazd zatrzymają pojazd na każde żądanie, w miejscu do tego wyznaczonym;
24. Zleceniodawcy wraz z umowami dostarczą listę pasażerów, zaktualizowaną w chwili wyjazdu;
25. Termin odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe to środa godz. 18:00. Złożone po tym terminie oferty mogą nie być wzięte pod uwagę.
26. Forma przesłania oferty: e-mail na adres: kontakt@hwa-rang.pl i mrkkol@wp.pl;
27. Wskazane jest aby odesłana oferta była podpisana, zeskanowana i odesłana.
28. Treść zapytania jest również na stronie www.hwa-rang.pl
29. W razie potrzeby Zleceniobiorca udostępni pojazd do przeprowadzenia oględzin przed podpisaniem umowy;
30. Głównym (ale nie jedynym) kryterium jest cena brutto za 1 km.
31. Wybór Zleceniobiorcy nastąpi po całościowej analizie przedstawionej oferty w ciągu 3 dni.OFERTA PRZEWOZÓW OSÓB NAŁĘCZÓW 2018 – załącznik (format MS WORD 2007 *.docx)

Dodatkowe pytania: 667 067 006 (Marek Dołęgowski).

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY